lørdag den 19. august 2017

New HR. Det bliver helt anderledes. Næsten


Sociale medier er ved at ændre rekrutteringsprocessen.
Ændring i kontaktparadigme
Skiftet i kontaktparadigmet betyder, at den måde, hvorpå virksomhederne kontakter kandidaterne er under forandring. De klassiske rekrutteringsmetoder har altid handlet om, at medarbejderne skulle kontakte virksomhederne på virksomhedernes præmisser. Virksomhederne annoncerede efter en ny medarbejder og de interesserede skulle henvende sig ifht. de givne anvisninger.
Sociale medier leder ændringen i kontaktparadigmet
De Sociale medier har givet anledning til et skift i dette paradigme. I det nye kontaktparadigme er det virksomhederne selv der skal tage initiativ til dialog med de kommende medarbejdere – på medarbejdernes præmisser. De jobsøgende skal ikke længere være der, hvor virksomhederne er – virksomhederne skal være der, hvor kandidaterne er.
Linkedin er pt. den tydeligste eksponent for skiftet i kontaktparadigmet. I fremtiden vil der komme tjenester der i endnu højere grad vil kunne segmentere og vise, ikke kun information om kandidatens kompetencer, men også om kandidaters fremdige adfærd, deres motivation, om kvaliteten af deres arbejde og kvaliteten af deres netværk. Når disse tjenester kommer vil der også ske en ændring i den måde virksomheder og kandidater er i dialog med hinanden på.
Et nyt dialogparadigme.
I dag ser de fleste virksomheder CV’et og især ansøgningen, som et ”entry fee” der skal erlægges for at kandidaten kan komme i betragtning til en stilling. Det er de færreste kandidater der ønsker at bruge tid på at forfatte en ansøgning, da de ved den formodentlig aldrig vil blive anvendt.
I fremtiden vil virksomheden have adgang til en lang række oplysninger der strækker sig ud over de sammenlignelige kompetencer i et CV – CV og ansøgninger vil derfor blive overflødiggjort. Mængden af information betyder, at virksomheder i fremtiden ikke vil bruge tid på  annoncering og administration af ansøgninger, men alene vil fokusere på at komme i dialog og invitere relevante kandidater til samtale,
Hvordan ser fremtiden virkelig ud?
Skiftet i paradigmerne vil ikke ske pludseligt, men være en glidende overgang. Virksomhederne vil stadig forsøge at kontakte kandidaterne igennem annoncering og ved direkte kontakt men i takt med, at mængden af information om den enkelte kandidat stiger vil mængden af annoncering falde.
For Dialogparadigmet handler skiftet om datatilgængelighed og evnen til at analysere data. Vi mener begge faktorer vil blive  udviklet over tid, men i sidste ende vil det naturligvis afhænge af den enkelte persons vilje til at dele data og lysten til at bringe det i anvendelse i en rekrutteringssituation.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar